سالگرد فضای رویداد

آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد

iAnniversary Of Event Space
i4th Birthday Of Eventspace

     آغاز پنجمین سال فعالیت فضای رویداد

با سپاس از تمام دوستان عزیزی که با پیامهای محبت آمیز خود، بازهم موجب دلگرمی برای ادامه مسیر شدند:

سحر شالچی
نینا شاهرخی
سپیده عباسی
بهزاد چهاربخش
آیدا کریم زاده
آترین انصاری
محمد علی عبدالصمدی
محبوبه جبارنژاد
محمد منفرد
احمدرضا خدایی
معصومه سیمرغ
زهرا رستمی
اولدوز فضلعلی
مهدی مهدوی
حمید
عرفان
رامین
ناهید کهنمویی
فراز سلیمانی
محمدرضا منعام
داریا
همراه
مینا مسعودنیا
احسان جهانگیر

علیرضا یاورزاده

فضای رویدادموضوعات: