پروژه­های معماری - نمایشگاه ها - 2

غرفه سینمای خانگی

Architectural Projects - Exhibitions - 2
Sonance Exhibit, Cedia Expo
Denver, CO, USA / 2006

The brand Sonance Offer top of the range loudspeakers usually in combination with spectacular designer interiors. Consequently, the space conceived by pentagram for this exhibiton was bound to be attractive. This goal was achieved with the construction of a 3D structure of superimposed cubes in an almost impossible interplay of interconnected plans and vertices. This configuration recalls the journey of sound offered by the brands equipment.

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

     پروژه های معماری - نمایشگاه ها - غرفه سینمای خانگی

لینک مطلب مرتبط: فرصت فضاهای نمایشگاهی
لینک مطلب مرتبط: معماری و فضای نمایشگاهی - بخش اول
لینک مطلب مرتبط: معماری و فضای نمایشگاهی - بخش دوم

 آرش پوراسماعیلموضوعات: