بازخوانی تاریخ - ١٠

آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348
طرحی برای محله عباس آباد

History Restatement - 10
Kamran Samiei Studio-NationalUniversity of Iran-1969

طرح از:
 
شاهرخ شریفی
احسان حقیقی
ژرژ بدل تبریز
واروژ سارویان
نژده اصلی زاده

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348

     آتلیه کامران سمیعی - دانشگاه ملی ایران - سال 1348
  
سئوال: با دیدن این تصاویر از کارهای آتلیه های معماری در 40 سال پیش، چه نکاتی به ذهن شما خطور می کند؟

منبع: مجله هنر و معماری. شماره 2. تیر - مرداد - شهریور 1348

لینک مطلب قبل: دومین سمپوزیوم معماری ایران - تهران - اسفند 1351

آرش پوراسماعیل