بازخوانی تاریخ - 9

دومین سمپوزیوم معماری ایران - تهران - اسفند 1351
 

History Restatement - 9
Second Symposium of Iranian Architecture - Tehran 

مقدمه: مطابق سنت یادداشت­هایی در باب "بازخوانی تاریخ" که به مرور بخش­هایی از تاریخ معماری کشورمان در سال­های گذشته می­پردازد، این بار به بررسی دومین سمپوزیوم معماری ایران خواهیم پرداخت. اکثر فارغ­التحصیلان معماری در دوران تحصیل خود، اساتید به نامی همچون "دکتر فلامکی"، "دکتر اعتصام"، "دکتر باور" و ... را به خاطر دارند، قطعا دیدن چهره­های این بزرگواران و مرور سخنرانی آنها در سمپوزیومی که بیش از سه دهه قبل برگزار شده خالی از لطف نخواهد بود.

     دومین سمپوزیوم معماری ایران – تهران – اسفند 1351‏

بر طبق مفاد قطعنامه نخستین کنگره بین­المللی معماری ایران که در شهریورماه 1349 در اصفهان برگزار گردید، مقرر شد که همه ساله یک سمپوزیوم ملی از معماران کشور و هر چهار سال یکبار، کنگره بین­المللی معماری در ایران تشکیل گردد. بر اساس این دستور، اولین سمپوزیوم از طرف وزارت آبادانی و مسکن از چهارم تا هشتم دیماه 1350 در محل هتل اینترکنتینانتال تشکیل شد و در آن گروهی از مهندسان معمار و شهرسازان کشور شرکت نمودند. موضوع دومین سمپوزیوم "معماری امروز ایران" بود که از شنبه 28 بهمن تا سه­شنبه اول اسفند 1351 در هتل اینترکنتینانتال تهران به ترتیب زیر برگزار شد:

روز یکم:

پس از انجام مراسم گشایش، آقای ناصر بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن و دبیر کل کنگره بین­المللی معماری گزارش خود را قرائت نمود و اولین جلسه سمپوزیوم به ریاست آقای محسن فروغی رسمیت یافت و آقایان به ترتیب زیر سخنرانی نمودند:

R    مهدی کوثر رئیس دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

R    کاظم ودیعی استاد دانشگاه تهران

R کامران دیبا آرشیتکت و شهرساز

R  بهروز حبیبی معاون دانشکده معماری دانشگاه ملی

روز دوم:

ریاست جلسه با آقای علی اکبر صادق بود. سخنرانان:

R بهمن پاک نیا سرپرست دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران

R ایرج اعتصام استاد دانشگاه تهران

R منصور فلامکی استادیار دانشگاه تهران

R رضا کسایی استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران

R محمدتقی مصطفوی باستانشناس

روز سوم:

آقای کیقباد ظفر ریاست جلسه را بر عهده داشت. سخنرانان:

R امیرحسین شریفی مشاور عالی وزارت آبادانی و مسکن

R مجید محکمی رئیس کمیته طرح­های جامع دبیرخانه شورای عالی شهرسازی

R اصغر ساعد سمیعی آرشیتکت

R سیروس باور آرشیتکت، دانشیار و مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران

R جهانشاه درخشان کارشناس معماری وزارت آبادانی و مسکن

گروه مسئول: کیومرث بهرام، ابوالفضل رقمی، عباس کوهزاد

مخبرین هر جلسه: عباس کوهزاد و علی اصلانی

     ناصر بدیع معاون وزارت آبادانی و مسکن و دبیر کل کنگره بین المللی معماری

ناصر بدیع؛ معاون وزارت آبادانی و مسکن و دبیر کل کنگره بین المللی معماری
(گزارش دبیر کل کنگره بین المللی معماری)
  

     مهدی کوثر رئیس دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران‏

مهدی کوثر؛ رئیس دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
(موضوع سخنرانی: مسائل شهرسازی، سیاست مسکن، پیشرفت تکنولوژی)
  

      کامران دیبا آرشیتکت و شهرساز

کامران دیبا؛ آرشیتکت و شهرساز
(موضوع سخنرانی: مسائلی پیرامون معماری محیطی)
 

      بهروز حبیبی معاون دانشکده معماری دانشگاه ملی

بهروز حبیبی؛ معاون دانشکده معماری دانشگاه ملی
(موضوع سخنرانی: احیاء و نگهداری شهر قدیم)
  

      بهمن پاک نیا سرپرست دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران

بهمن پاک نیا؛ سرپرست دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران
(موضوع سخنرانی: مسائل شهری)
  

      ایرج اعتصام استاد دانشگاه تهران

ایرج اعتصام؛ استاد دانشگاه تهران
(موضوع سخنرانی: مختصات مرحله انتقالی در معماری و شهرسازی ایران)
  

      منصور فلامکی استادیار دانشگاه تهران

منصور فلامکی؛ استادیار دانشگاه تهران
(موضوع سخنرانی: تغییر شکل واحدهای معماری در بافت شهری)
  

      رضا کسایی استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران

رضا کسایی؛ استاد دانشکده معماری دانشگاه ملی ایران
(موضوع سخنرانی: مشکلات معماری امروز و اختلاف سلایق)
 

      اصغر ساعد سمیعی آرشیتکت

اصغر ساعد سمیعی؛ آرشیتکت
(موضوع سخنرانی: زمان و گرایش مسکن)
 

      سیروس باور آرشیتکت، دانشیار و مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران

سیروس باور؛ آرشیتکت، دانشیار و مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران
(موضوع سخنرانی: در جستجوی روش جدید برای متشکل ساختن و نظام دادن به مجموعه­های معماری در مقیاس شهری)

منبع: مجله هنر و معماری. شماره ١۵-١۶. مهر - اسفند ١٣۵١

لینک مطلب قبل: گفتگو با رزماری گریفونه آزمون

آرش پوراسماعیل