تبریک

در روزهای اخیر خبرهای دردناک زیادی شنیدیم اما در کنار تمام این ناملایمات، زندگی با تمام قوت و شیرینی در جریان است و امید به بودن و نو شدن با تولدی دیگر گره می­خورد و ما را به گذر عمر و جریان روان زندگی آگاه می­سازد.
تولد "خزر" را به فال نیک می­گیریم و به دوست و همکار عزیزمان "اولدوز فضلعلی" و همسرش "پژمان علیزاده" تبریک می­گوییم.

     خزر علیزاده

فضای رویدادموضوعات: