معمار و معماری - 2

یو ان استودیو  و بن وان بركل از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰

   

Architect & Architecture – 2

UNStudio & Ben Van Berkel from 2000 to 2010

         معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل  

 درباره يو ان استوديو :

يو ان استوديو يك دفتر كار حرفه­ای و مطالعاتی‌ بين­المللی‌ است كه از سال 1988 در آمستردام كار خود را شروع كرده است و در بسياری‌ از زمينه­های‌ شهرسازی، سازه­ای،‌ طرح­های ملی،‌ پروژه­های‌ شخصی و بناهای عمومی در مقياس­های‌ خرد و كلان تجارب فراوانی دارد. در اساس كار يو ان استوديو اهداف بلند مدتی‌ قرار دارد و لازمه رسيدن به اين اهداف رهبری و هدايت كار در سمت و سويی است كه بر كيفيت كار بيفزايد. خواسته آنها تلاش در مسيری است كه معماری را به نظم در آورد و برای گسترش كيفيات كار، معماری‌ همراه با رابطه­ای كه با طراحی، تكنولوژی، علم و مديريت دارد به پيش برود. توجه آنها به حمايت از رابطه دو جانبه­ای‌ است كه بين محيط، ‌نياز بازار و خواسته كارفرما وجود دارد، كارهايی كه قابليت اجرا داشته باشند؛ آنها می­خواهند اهداف خود و كارفرما را در يك سو تحقق بخشند. هم اكنون مديريت يو ان استوديو بر عهده بن وان بركل و كارولين باس می­باشد، هارم واسينك مدير فنی‌، توبياس واليسر مدير طراحی‌، آستريد پيبر و جرارد لوزكوت همكاران آنها می­باشند. از سال 2001  به بعد يو ان استوديو تحت ليسانس كيفی ISO 2001 به كار خود ادامه می­دهد. يو ان استوديو بخشی از شبكه­ای‌ واحد است،‌آنها طراحی­های خود را بر روی‌ يافته­های‌ علمی‌ انجام می­دهند. تخصص كاركنان دفتر يو ان استوديو در حيطه تكنولوژی‌است و طراح‍ی‌ استادانه معماران یو ان استودیو با در نظر گرفتن اختيارات و توانايی­ها در زمينه­های‌ مالی،‌ فراگيری و نظريه­پردازی­ها صورت می­گيرد. طبيعت پويای‌ حرفه آنها باعث می­شود كه در تئوری­های جديد كاوش نمايند و با رقابت­های آتی‌ خود را تطبيق دهند. آنها جوايز بسياری را در سطح جهانی‌ كسب نموده­اند، از جمله آنها بهترين در اروپا به سال 2005،‌ جايزه ANWB برای بهترين پاركينگ در هلند و ... می­باشد.

Ponte parody, Genoa, Italy, 2001-2009

  

پروژه Ponte Parodi،‌ شهری است مجذوب كننده كه بر پايه تجارب زيادی‌بنا نهاده شده است. پروژه فضا و ميدانی سه بعدی است كه در كنار آب قرار گرفته است و با برنامه­های گوناگونی از جمله پايانه دريايی و فضاهای‌فرهنگی‌، تفريحی‌ تلفيق گشته است؛ تمامی‌اينها باعث شروع و رونق زندگی در بندرگاه قديمی‌خواهند شد. با ايجاد يك نوسان و حركت در طرح كلی پروژه به فضاهايی دست پيدا می­كنيم كه در آنها زمين­های ‌ورزشی، سواحل و مكانهای عمومی قرار گرفته­اند و تأكيدی بر مناظر جنوا و محل جايگيری‌ رشته كوه­های آلپ را دارند.

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - ponte parodi

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - ponte parodi

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - ponte parodi 

 

Theatre Agora, Lelystad, Netherlands, 2002-2007

  

طراحی ‌تأتر آگورا كاوشی ‌در انسجام و وحدت بين هنر تأتر و رسانه­های جديد می­باشد. معماری بنا بصورت تنديس گونه طراحی گشته است. پوشش خارجی‌ بنا از صفحات صيقلی‌ تشكيل يافته است كه كاملاً بهم پيوسته و متصل هستند، در روی اين صفحات روزنه­هايی‌ وجود دارند كه می­توان در بنا حالت Kaleidoscopic يا همان تنوع رنگ را ايجاد نمود. سرسرای تأتر به صورت عمودی‌ در كنج بنا قرار گرفته است و دارای راه پله­ای با شكوهی می­باشد،‌ اين راه پله­ها همانند يك المانی است كه از ميان حجم بنا تراشيده شده ­و نمود يافته­است. اين راه پله بوضوح محل گذرگاه­ها و مسير بهم پيوستن تأتر و سالن كنگره را مشخص می­سازد.

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - تئاتر Agora 

    

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - تئاتر Agora

     

                     معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - تئاتر Agora

Buttersea Weave Office Building,London, U. K, 2004-2010 

  

برای‌اينكه ساختمان دارای اثر و اهميت گردد، لازم است كه فضاهايی تهی همانند VOID در آن مطرح گردد تا نور روز امكان نفوذ در آن را داشته باشد. برای رسيدن به اين امر از يك روش هندسی استفاده شده است، صفحات هر طبقه می­توانند حول محورهای نقطه­ای چرخش اندكی داشته باشند، در ضمن نوع چارچوب سازه­ای واقع در پوسته بيرونی بنا ممكن می­سازد كه طبقات اداری فاقد ستون باشند؛ اين تكنولوژی محوطه­های محصور منحصر بفرد و همچنين پيوستگی‌ بصری را در بنا بوجود می­آورد.

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - ساختمان اداری Buttersea wave

Light*House, Aarhus, Denmark, 2007

اين بنا در بندری در حال توسعه ساخته خواهد شد. بنايی ‌مسكونی‌ كه دارای 300 مالك و 100 بنای‌استيجاری‌ می­باشد، همچنين بندری‌جديد و تفريحی‌، كافه­ها،‌ رستوران­ها، يك بار در قسمت مرتفع بنا (Sky Bar) و فضاهای باز را نيز شامل خواهد شد. در اين ناحيه تردد وسايل نقليه وجود نخواهد داشت، اين در حالی ‌است كه بنا دارای ‌270 طبقه و 30 خانه دارای تراس خواهد بود. برج در ارتفاع 140 متر بلندترين بنای دانمارك خواهد گشت. محل­های سكونت در كنار هم نخواهند بود، اما در عوض از تمامی نقاط ديد يك نوع نما در آن بكار خواهد رفت. ويژگی خاص نمای‌ آن،‌ طراحی‌ نما بر اساس انعكاس نور در آب خواهد بود و اين نمادی ‌از دست­يابی به نماهايی‌است كه دارای ‌زندگی و حيات هستند. در ادامه و پيشرفت معماری‌ اين كار UNStudio كه در آمستردام قرار دارد با گروه معماری 3XN واقع در Aarhus و گروه طراحی ‌شهری و منظر  Gehl Architectsهمكاری‌خواهد داشت.

      

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - مجتمع مسکونی Light house 

 

        معمار و معماری - یو ان استودیو - بن وان برکل - مجتمع مسکونی Light house

 

اولدوز فضلعلی

    موضوعات: