معمار و معماری – 10

 

گروه معماری Leeser

 
 

Architect & Architecture – 10

Leeser Architecture Group/www.leeser.com

 
  

      گروه معماری Leeser

    

این گروه فعالیت خود را از سال 1989 شروع کرده­اند و علاوه بر فعالیت در تمامی حوزه­های معماری و شهرسازی به خصوص در عرصه معماری دیجیتال و معماری رسانه­ای شناخته شده هستند. موسس و مدیر این شرکت "توماس لیسر" معماری آلمانی است. وی بین سال­های 1980 تا 1986 در دفتر کاری پیتر آیزنمن در پروژه­هایی چون موزه دیوار برلین و مرکز هنری وکسنر همکاری کرده است. همچنین وی همکار ژاک دریدا در پارک دلاویلت پاریس بوده است. در پرونده کاری آنها جوایز و تالیفات بسیاری از سال­های 2000 تا 2008 به چشم می­خورد. دفتر کاری آنها در شهر کلن آلمان و نیویورک آمریکا قرار دارد.

 

پروژهای اخیر گروه:

 

Highland House/ Highland/ New York 2008

 

     گروه معماری Leeser

 

Oasis Village/ Dubai 2008

 

     گروه معماری Leeser

 

Theater Heidelberg/ Heidelberg/ Germany 2008

 

     گروه معماری Leeser

 

Strand Theater/ Brooklyn/ New York 2008

 

     گروه معماری Leeser

 

Moscow Economic School/ Russia 2008

     گروه معماری Leeser

 

The Helix Hotel/ Abu Dahbi/ UAE 2008

 

     گروه معماری Leeser

 اولدوز فضلعلی