خلاقیت در طراحی - ١۵ 
  
مرکز آب درمانی و سلامت

Initiative In Design - 15
Spa & Wellness Center

     مرکز آب درمانی و سلامت

این بنا در داخل هتل مشهور Exedra Nice در شهر Nice  فرانسه واقع شده است و فضایی برای مرکز آب درمانی و سلامت است که شامل استخر، سونا، اتاق ورزش و ... می­باشد. طراحی این قسمت از هتل بر عهده معمار ایتالیایی Simone Micheli بوده است. در این طرح دقت شده است که فضا باعث تسلی خاطر  و راحتی مراجعه کننده باشد، همچنین فضایی رویایی برای آنها بوجود آورد. این بخش در قسمت زیرزمین هتل قرار دارد و مستقل از هتل نیز خدمات خود را ارائه می­دهد. طراحی دیواره­ها و نورپردازی­ها به گونه­ای است که فضا سیالیت خود را حفظ کند.

 

WWW.SIMONEMICHELI.COM

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

     مرکز آب درمانی و سلامت

سایر تصاویر

تصویر یک ـ تصویر دو ـ تصویر سه ـ تصویر چهار ـ تصویر پنج ـ تصویر شش ـ تصویر هفت ـ تصویر هشت

اولدوز فضلعلی موضوعات: