خلاقیت در طراحی - ١٣ 

 

اتاق کنترل

   

Initiative In Design - 13

Control Room

 

     اتاق کنترل

   

شناسنامه کار:

     

Arch-group &ABTB
Krymov M. D., Gorjainov A.V., Bashkaev T.I
Location: Moscow, Russia
The customer: “Moscow United electricity network company”
Total area: 1500 м2
Designing: 2008
Building: 2008-2009

     اتاق کنترل

در این پروژه فضایی خشن و قانون­مند به طرز بسیار جالبی تلطیف شده است و فضا برای کاربران آنها جاذب گشته است. جایی که همه چیز در چارچوب معینی، اجرا می­شود، معماری ظرافت خود را به نمایش می­گذارد. شاید در نگاه اول این پروژه همچون استودیوهای پخش برنامه­های تلویزیونی به نظر رسد ولی در حقیقت این طرح مربوط به اتاق کنترل شرکت برق مسکو می­باشد. این فضا به مساحت 320 مترمربع و شامل دو سکو است. کل فضا شامل شش حوزه کاری است. بر روی دیواره­های آن نیز اطلاعاتی در مورد شبکه برق شهر در هر لحظه در حال نمایش است. دیواره­ها از 36 دستگاه پخش و ویدئو تشکیل یافته است، بر روی آنها اطلاعاتی در مورد شبکه برق شهر در هر لحظه در حال نمایش است. سقف نیمه مات است و سیستم روشنایی در زیر آن قرار دارد. این پروژه با در نظر گرفتن کاربری آن دارای طراحی ارزنده­ای است.

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل

     اتاق کنترل 

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: