برترين­های معماری  -  1

   

گـــــروه معمـــــــاری 3XN

بنای موسيقی  / Music Building / BIMhuis آمستردام، هلند

برنده بناهای هلند در سال 2006  

   

The Superiors Of Architecture – 1

Music Building/BIMhuis/Amesterdam,The Netherlands

Winner of the Dutch Building Award 2006

       

          گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

 

بنای جديد به دو سازمان فرهنگی،‌ het Muziekgebouw كه قبلاً به نام Ijsbreker شناخته می­شده است،‌الحاق گرديده و BIMhuis در رأس منظر ديدنی از piet Heinkade قرار گرفته است. ايده پلان و طراحی اصلی بنا،‌خلق يك فضای مهيج عمومی جديد بوده است كه به عنوان نشانه شهری روبروی رودخانه IJ واقع شود. در اينجا قريب به پنج نمای مهم وجود دارد: دو نما كه در مقابل آب قرار گرفته، سومی رو به شهر و حوزه آبی Zouthaven، چهارمی رو به هتل مجاور و ميدان عمومی معلق و در انتها سقف بنا است كه از هتل مجاور و از كشتی­های گشت دريايی كنار اسكله كه هر لحظه در آن منطقه تردد می­كنند، قابل مشاهده می­باشد.

 

        گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

  

برای اينكه به يك فضای عمومی صحيح دست پيدا كنيم – صرف نظر از فعاليت­های BIMhuis  يا Muziekgebouw- بنا در حد اعلای يك تفرجگاه عمومی وسيع و طولانی كه شامل دو طبقه می­باشد، طراحی گشته است و تعامل بصری خوبی با مركز شهر آمستردام ايجاد می­نمايد. بنا با پله­های عريضی با تفرجگاه كنار اسكله و آب ارتباط برقرار می­كند.

                           گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

                           گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

                           گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

                           گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

شفافيت مهمترين جنبه اين طراحی می­باشد. نماهای شفاف و سطح صيقلی آن، نور روز را اصلاح كرده و آن را ملايم­تر می­كند و با پيش آمدگی سقف از شدت آن می­كاهد،‌ در عين حال از سيستم نوری برقی و مصنوعی هم بطور عمد استفاده شده است تا به ظاهر بنا اعتبار بيشتری بخشد و نمای بهتری داشته باشد. ساختار نور روز در قسمت­های  اصلی و مختلف بنا به گونه­ای است كه وقتی نورهای مصنوعی در سالن كنسرت Muziekgebouw به ضربان می­افتند؛ از ريتم موسيقی مطابقت می­كنند و به سادگی با عوض شدن رنگ­ها  به فضای موسيقيايی نمود بهتری می­دهند. رويهم رفته ترتيب فضايی طرح، نشانگر فعل و انفعالات متقابل بين IJ و نور،‌ شرايط آب و هوايی و ساعات مختلف روز مختص در آن منطقه می­باشد.

  

        گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

  

        گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

  

        گروه معماری تری ایکس ان - بنای موسیقی

 

منبع: http://www.arcspace.com/architects/3nielsen/bimhuis/bimhuis.html         

     

اولدوز فضلعلی  

  موضوعات: