خلاقیت در معماری

تهی شناور   

Initiative In Architecture
A float Void

       تهی شناور - ایستگاه تراموا 

هر از گاهی یک موضوع خاص، بهانه­ای برای طرح ایده­هایی معمارانه می­گردد. ایستگاه تراموا شهر Alicante در اسپانیا یکی از این موارد است. وقتی به ساختار معماری این ایستگاه می­نگریم، پیش از هرچیز، توجه­امان به کارکرد آن به عنوان یک فضای شهری جلب می­شود. پروژه از یک سلسله مسیرهای دسترسی در میان فضای سبز شکل گرفته که مخاطبان خود را به مرکز یک میدان شهری هدایت می­نمایند. در مرکز میدان، دو جعبه توخالی به طول 36 متر، عرض 3 متر و ارتفاع 5/2 متر بصورت شناور در فضا قرار گرفته­اند.

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

اینجا محلی برای کسب تجربه نوینی از فضا، محلی برای ملاقات با دیگران و یا شاید مکانی برای ایستادن و انتظار کشیدن برای رسیدن تراموا است. پوسته­های یک پارچه­ای که بوسیله 800 سوراخ دایره­ای متخلخل شده­اند، در طول روز سایه­های شگفت انگیزی از نور آفتاب را بر کف زمین ایجاد می­کنند و شب هنگام عملکردی وارونه یافته و نور داخل جعبه­ها را به فضای خارج منتشر می­نمایند.

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

اینجا پوسته­های متخلخل، نورهای خطی، مسیرهای دسترسی، سکوهای نشستن، فضاهای سبز، تجربه نسیم، نور و سایه روشن در بطن دو جعبه تهی شناور، کیفیتی خارق­العاده از فضای مکثی در شهر فراهم می­کنند تا تجربه نوینی از یک معماری منحصر به فرد را عرضه نمایند.

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

       تهی شناور - ایستگاه تراموا

Architects: SUBARQUITECTURA
Location: Rotonda de Sergio Cardell, Alicante, Spain (38.364°N, 0.432°W)
Structure: SUBARQUITECTURA
Site Area: 5.090 sqm
Budget: 654.638 EURO (US $1.01 million)
Project starts: September 2005
Project ending: October 2006
Inauguration date: Early 2007

آرش پوراسماعیل موضوعات: