نگاهی به اطلس معماری معاصر جهان  - 2

شـــرق استراليــــــا  - 1

   

 

THE PHAIDON ATLAS of Contemporary World Architecture

Australia east - 1

اطلس معماری - استرالیا           

  

خانه Ogilvie،‌ واقع در ساحل Sunshine در كوئينزلند استراليا،‌ كاری از گروه معماری Kerry Hill

 

اطلس معماری - استرالیا           

   

اين بنا در دماغه و منظره­ای‌ تماشايی كه رو به ساحل Sunshine و پارك طبيعی Noosa می­باشد،‌ قرار گرفته است. بنا خانه­ای تك واحدی است، جايگيری آن در اين منطقه باعث می­شود كه حريم آن از بناهای‌ مجاور حفظ شود و همچنين در مقابل باد غالب جنوب شرقی از بنا حراست گردد. مدخل بنا از ميان يك حياط آبی كه در سطح پايين­تری نسبت به بناست، می­گذرد. راهروها نيز در همان سمت قرار دارند و از كنار استخر به اتاق مهمان و سالن ژيمناستيك منتهی می­شوند. اين قسمت بنا بر چشم­انداز اقيانوس احاطه دارد. در انتهای اين قسمت راه­پله­ای وجود دارد كه دسترسی به طبقه بعدی را ميسر می­سازد، در طبقه فوقانی فضاهای خصوصی و سرپوشيده كه شامل فضای نشيمن، غذاخوری، آشپزخانه و ... می­باشد قرار دارند كه در بهترين جای سايت قرار گرفته­اند. فرم فضاها به گونه­ای است كه كرانه بزرگی را در حدود 12*36 متر اشغال كرده­اند و تنوع عملكرد را بوجود می­آورند. بنا دارای استخر شنايی است كه لبه شرقی آن رو به اقيانوس است و در همان قسمت تراس سرپوشيده­ای قرار دارد. خارج بنا از يك سری لايه­ها  و جعبه­های متقاطع ساخته شده كه در نهايت با تيرهای چوبی‌ پرده مانند پوشيده شده­اند و اين امر شرايط آب و هوايی را معتدل می­كند و كانون توجه را به سمت منظر اقيانوس معطوف می­سازد.

 

اطلس معماری - استرالیا          

 

اطلس معماری - استرالیا        

  

كتابخانه دانشگاه ساحل Sunshine واقع در كوئينزلند استراليا، ‌كاری از Blig voller Nielden association  و با همراهی John Mainwaring & associsate

اطلس معماری - استرالیا           

  

يك معماری متمايز در ساحل Sunshine  كوئينزلند رشد پيدا كرده است،‌ در طراحی‌ آن از اقليم،‌ نور و مصالح بومی‌ الهام گرفته شده است؛ برای بار نخست اين نوع معماری در ساخت بناهای ‌مسكونی آشكار گرديد، ساخت كتابخانه دانشگاه اين بيان معماری را گسترش داد و الفبای ‌آن را از مرز ساخت خانه­ها فراتر برد، خلق يك فضای‌ نمادين برای ‌محوطه دانشگاه كه بطور طبيعی سرشت يك كتابخانه را نشان دهد. بنا در قلب پلان اصلی دانشگاه جديد قرار گرفته است و به عنوان فضای‌ مكث كه توقفگاه نمادين يادگيری‌ است برپا گرديده است، هنگاميكه كار خود را آغاز می­كند و درب آن باز است به مراجعين خود خوش­آمد می­گويد و به مخزنی‌ استوار و ايمن از دانش بدل می­گردد. ايوان­های‌ ممتد در بدنه شمال شرقی‌ بنا سازماندهي گشته­اند كه نمادی‌ از بدست آوردن اجتماع، انجمن و سپس رهايی‌ می­باشند و استعاره­ای‌ از رها كردن و جاری‌ ساختن دانش در بيرون از بنا هستند. ايوان­ به عنوان يك مسير ارتباطی‌ گردشی و فضای‌تجمع عمل می­كند و با يك سری‌ از ديواره های‌ چوبی پوشيده شده است كه صدا را باز می­تابانند و در مقابل نوسانات شديد آب و هوا نيز كاربری دارند.‌ رويكرد مفهومی‌بنا به گونه­ای‌ است كه از يك كل اقتباس می­كند و با نحوه نگرش به كتابخانه به عنوان يك بنای انبار گونه و بسته مغايرت می­نمايد، هر سطح و طبقه بنا كاملاً آشكار می­باشد. در بالاترين طبقه، سالن مطالعه اصلی قرار دارد، سقف آن كنگره­دار است و يادآور كتابفروشی­های سنتی است، نوری‌ كه در اسارت گرفته شده و اذهان خوانندگان را روشن می­سازد.

 

اطلس معماری - استرالیا                                             

اولدوز فضلعلی     موضوعات: