فصلی نوین در فضای رویداد

 

دومین سالگرد فضای رویداد

 

New Season In Event Space

Second Jubilee Of Event Space

 

        فصلی نوین در فضای رویداد - شروع سومین سال فعالیت

 

شن­ها از باریکه­ای، از این سوی شیشه به سوی دیگر می­روند و تکرار ... یک، دو، سه... زمان و زمان، اما چقدر زود، چقدر سریع، در این فاصله کم ته شیشه تا ته دیگر، سال­ها می­گذرند. از اولین سلام ما دو سال گذشت، مثل برق و باد. نوشتیم؟ آموختید؟ رد پایی به جا گذاشتیم؟ آری هنوز برای گفتن اینها زود است. این چند خط برای این است که بگوییم:

 

فصل سوم آغاز گردید

دوستان، ممنونیم

رهگذران وادی مجازی، ممنونیم

دلگرممان کردید، ممنونیم

نوشتید و خواندیم و آموختیم، ممنونیم

ما هم به سهم خود تلاش نمودیم

از داشته­ها و دانسته­ها به جا گذاشتیم

به نا داشته­ها افزویدم

 

امیدواریم

به تلاش

به پشتکار

به پیشرفت

به درک

 

آرزومندیم

به آنانکه ما را تنها نگذاشته­اند

به آنانکه پس از این با ما خواهند بود

دستان شما را صمیمانه می­فشاریم

 

ممنونیم و بس

 

فضای رویداد

 

با تشکر و قدردانی از دوستان:

 

نصیر زرین پناه

نازی ادریسی

ابوالفضل حبیبی

کمال یوسف پور

محمدحامد موسوی

شیوا فضلعلی

بختیار لطفی

فرناز ضرابیان- محمدرضا منعام

مهران بایرامزاده

لاله فروغانفر

جعفر بزاز- سیما هاشمی نیا

الناز تبریزی

محمدعلی عبدالصمدی

امیرعلی سیسی

بهرام هوشیار یوسفی

محمدرضا شیرازی

زهرا رستمی

محمد چاوشانی

سعید اساسی

هادی مناف زاده

سعید نوروزی

علیرضا یاورزادهموضوعات: