حاشیه معماری

 

گزارش تصویری؛ کروکی در بازار همدان

 

About Of Architecture

Pictorial Review, Croquis In Bazaar Of Hamedan

 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان 

 

آرونا: سراها، کاروانسراها، مغازه ها، چارسوق و.... داد و ستد، مردمانی که می آیند و می روند، درون مغازه ها سرک می کشند؛ احوالات ساده یک بازار، امتدادهای آجری قدیمی با کرکره های فلزی و فضاهایی مسقف و گاه، نوری از روزنه؛ اینجا بازار همدان است با همان جنب و جوش و صداها. شاید تفاوت این بازار با سایر بازارها در این است که همیشه کسی یا کسانی در گوشه و کناری با خود خلوت کرده اند و شاسی و قلم بدست، بازار را به تصویر می کشند... 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان

 

همه روزه و حتی در روزهای تعطیل و جمعه ها، بازار همدان برای دانشجویان معماری آنجا محل کشیدن کروکی و دیدارهای گروهی برای تمرین کروکی است. روزهای تعطیل بازار یعنی فرصتی بیشتر برای ممارست. دانشجویان دانشگاه آزاد، سراسری، غیرانتفاعی و... دانشجویان سال بالایی، وظیفه راهنمایی سال پایینی ها را به عهده دارند و گاه در این وادی به رقابت نیز می پردازند. هر هفته بر روی بولتن به این جملات برمی خوریم: «قرار کروکی روز ... ساعت ... در سرای شریفیه....گلشن.. یا ... سرپرست گروه ....» و خلاصه اینکه کروکی کشیدن یعنی رسم لایتغیر دانشگاه همدان    ...

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان 

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان

 

        گزارش تصویری - کروکی از بازار همدان

       

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: