حاشیه معماری

معماران همیشه بنا طراحی نمی کنند!

صندلی­های معمارانه

About Of Architecture

Architects, Don’t Just Design Building!

Architectural Chairs 

صندلی­ها به عنوان یکی از کوچکترین فضاهای مکث، مکان گفتگو، تعاملات، مطالعه، انجام کار ،استراحت و ... به شمار می­روند، گاه ادراک یک فضا در روی همین صندلی­ها تحقق می­یابد و گاه خود صندلی­ها نقش ارزنده­ای در ساخته شدن یک فضا ـ مکان، دارند. یک صندلی با عملکردی به مانند یک اتاق کوچک، می­تواند به خردترین جزء معماری بدل شود. گاهی اوقات صندلی­ها منسوب به کشور خاص و گاه منسوب به اشخاص خاصند و بدین ترتیب، در تاریخ جای خود را باز کرده­اند. در این بین معماران نیز خود را بی­نصیب نگذاشته­اند و این افراد خوش ذوق و خلاق در کنار بناهای عظیمشان، صندلی نیز ساخته­اند و گاه هر دو ساخته آنها بی شباهت نیز نبوده­اند و جای پای همان خطوط در هر دوی آنها دیده می­شود. 

Prosity Bench by Steven Holl Architects/ www.stevenholl.com

        صندلی های معمارانه - Prosity Bench by Steven Holl Architects

Spirit House Chair By Daniel Libeskind/ www.daniel-libeskind.com

        صندلی های معمارانه - Spirit House Chair By Daniel Libeskind

Posa By David Chipperfield/ www.davidchipperfield.co.uk

        صندلی های معمارنه- Posa By David Chipperfield

MY Chair By UNstudio/ www.unstudio.com

        صندلی های معمارانه - MY Chair By UNstudio

Dune Formation & Seemles By Zaha Hadid/www.zaha-hadid.com

        صندلی های معمارانه - Dune Formation & Seemless Collection By Zaha Hadid

Around The Corner By Amanda Levlet / www.future-systems.com

        صندلی های معمارانه - Around The Corner By Amanda Levlet / Future System

Fungas Chair By Mad/ www.i-mad.com

        صندلی های معمارانه - Fungas Chair By Mad

Funiture By Tierney Haines/ www.tierneyhaines.com

        صندلی های معمارانه - Funiture By Tierny Harris

Long Chair By Jo Ngasaka+Schemeta / www.sschemata.com

        صندلی های معمارانه - Long Chair By Jo Ngasaka + Schemeta Architecture Office

 

اولدوز فضلعلی

 موضوعات: