حاشیه معماری

 

معماران، همیشه بنا طراحی نمی­کنند!

 

 

About Of Architecture

Architects, Don’t Ever Design Building!

 

ما همواره با معماران موفقی در اکثر نقاط جهان آشنا شده­ایم که بناهای ماندگار و مبلمان­های زیبا طراحی کرده­اند و  ما نیز از قوه خلاقه آنها در این عرصه سخن شنیده و گفته­ایم. گاه از حوزه معماری نویسی آنها گفتگو کرده­ایم و آنها را در این دو حوزه به رسمیت شناخته­ایم در "ساختار" و "نوشتار". در این بین برخی از معماران پا را فراتر گذاشته­اند و در زمینه­های دیگری نیز فعالیت نموده­اند که شاید بتوان آن را به زمینه­های طراحی صنعتی و مد نسبت داد. معمارانی که لباس، وسایل خانه و ... طراحی می­کنند و گاه زمان نگار را!

"زمان"، جزئی لاینفک از زندگی انسان­هاست و شمارش­گر زمان و آنچه که بازه­های زمانی را در شرایط فعلی برایمان تعریف می­کند، "ساعت" است. "ساعت" مانند بسیاری از اشیایی که هر روز استفاده می­شود، در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است و شرکت­های مختلفی با طراحی­های متفاوت در بازار ، عرض اندام می­کنند. بالطبع طراحی­های خاصی که به دست افراد خاص انجام می­شود، می­تواند جایگاه بهتری داشته باشد و چرا این افراد معمار نباشند؟! معماران نام آشنایی چون "ماریو بوتا"، "ریچارد میر"، "مایکل گریوز"، "کیشو کروکاوا" که یک یا چندین ساعت طراحی کرده­اند.

در این میان،گاه طراحی یک "ساعت" تنها به امضای یک معمار ختم می­شود همانند ساعتی که به نام "فرانک گهری" است و گاه تنها شمایی از کار یک معمار در صفحه "ساعت" نقش می­بندد مانند "فرانک لوید رایت".

 

ماریو بوتا

                   

 

ریچارد میر

 

                   

 

مایکل گریوز

 

                   

کیشو کروکاوا

 

                   

 

فرانک گهری

 

                   

فرانک لوید رایت

                   

 

 اولدوز فضلعلی

  موضوعات: